"Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem jaki

można dać dziecku - jest wykształcenie"

Zespół Szkół w Michalowie

 

Dyrektor szkoły

 

mgr Stanisław Ważny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vicedyrektor szkoły

 

mgr Aurelia Policzkiewicz

 

 

 

 

 

Dyrekcja szkoły