"Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem jaki

można dać dziecku - jest wykształcenie"

Zespół Szkół w Michalowie

Szkolny zestaw podręczników

Do otwarcia plików z podręcznikami potrzebny jest program MICROSOFT WORD lub ADOBE READER!

 

Zasady kwoty zwrotu w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w Z. S. w Michalowie

 

Zgodnie z obowiązującym od 15 lutego 2017 r. art. 22ak ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.

Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę.

Powyższy przepis odnosi się do wszystkich podręczników, zarówno zakupionych ze środków dotacji celowej jaki i tych zapewnianych przez Ministra Edukacji Narodowej do klas I, II i III.

W przypadku podręczników do klasy I, II i III zapewnionych przez Ministra Edukacji Narodowej, kwota zwrotu nie powinna być wyższa niż:

4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej;

4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej;

2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy III szkoły podstawowej.

Stosowną kwotę zwrotu za uszkodzony, zniszczony lub niezwrócony podręcznik lub materiał edukacyjny należy wpłacić na konto:

Gmina Rachanie

Bank Spółdzielczy o/Rachanie

NIP 921-198-71-14

Nr rachunku: 33 9639 1048 2005 4800 0042 0002

Z dopiskiem: 

zwrot za…………….(wpisać nazwę podręcznika, numer części  i klasę)

Kopię dowodu wpłaty należy dostarczyć do sekretariatu szkoły - Z.S. w Michalowie!!!

 

 

 

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2016/2017

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH, MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH ZAKUPIONYCH Z DOTACJI CELOWEJ MEN w Zespole Szkół w Michalowie

 

 

 

Klasy szkoła podstawowa i gimnazjum                           doc          pdf

 

 

 

Data publikacji: 23.06.2016r.