"Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem jaki

można dać dziecku - jest wykształcenie"

Zespół Szkół w Michalowie

Prawo szkolne

Do otwarcia plików z rozszerzeniem  .pdf potrzebny jest program

Adobe Reader             w wersji powyżej 11

https://get.adobe.com/pl/reader/

Karta Nauczyciela   zawsze aktualna

Regulamin wystawiania oceny z zachowania     pdf       doc

Zasady bezpiecznego przebywania na terenie szkoły wokół budynku  pdf

KODEKS UCZNIA - obowiązuje od wrzenia 2015.     zobacz

Arkusz oceny zachowania ucznia      pdf…       doc

Regulamin Rady Pedagogicznej….... pdf

Regulamin Rady Rodziców…………..pdf

Szkolny program profilaktyczny……...pdf

Koncepcja pracy przedszkola na lata 2013-2016    pdf

Koncepcja pracy Zespołu Szkół w Michalowie na lata 2013-2015    pdf

Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Michalowie 2015-2016    pdf

Program wychowawczy przedszkola       pdf

Program wychowawczo-profilaktyczny Zespołu Szkół w Michalowie na rok szkolny 2017/2018   pdf

Szkolny zestaw programów na rok szkolny 2016/2017

Przedszkole                 pobierz pdf

Szkoła podstawowa    pobierz pdf

Gimnazjum                 pobierz pdf

 

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół w Michalowie pdf