"Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem jaki

można dać dziecku - jest wykształcenie"

Zespół Szkół w Michalowie

Prawo szkolne

Do otwarcia plików z rozszerzeniem  .pdf potrzebny jest program

Adobe Reader             w wersji powyżej 11

https://get.adobe.com/pl/reader/

Karta Nauczyciela   zawsze aktualna

Zasady bezpiecznego przebywania na terenie szkoły wokół budynku  pdf

KODEKS UCZNIA - obowiązuje od wrzenia 2015.     zobacz

 

Statut Zespołu Szkół w Michalowie (obowiązuje klasy gimnazjalne)   pdf

Statut Przedszkola Samorządowego w Michalowie    pdf

Statut Szkoły Podstawowej w Michalowie      pdf

Regulamin Rady Pedagogicznej….... pdf

Plan pracy szkoły na rok szkolny 2017-2018      pdf

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania          pdf

Procedura wystawiania oceny z zachowania      pdf

Program wychowawczo-profilaktyczny Zespołu Szkół w Michalowie na rok szkolny 2017/2018   pdf

Regulamin Rady Rodziców…………..pdf

Szkolny zestaw programów na rok szkolny 2017/2018

Szkolny zestaw programów nauczania dla klas I, IV, VII na rok szkolny 2017-2018       pdf

 

Przedszkole                 pobierz pdf

Szkoła podstawowa    pobierz pdf

Gimnazjum                 pobierz pdf

 

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół w Michalowie pdf